Utilizarea acestei pagini se supune Condiţiilor de utilizare a site-ului.


Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șaptea după Sfintele Paști, a Sfinților Părinți de la NiceeaÎmi așez în carte cuvântul și facem sfat, fiilor, iarăși facem sfat, căci voi fi-va să cereți cu Mine pe Tatăl în ajutor ca să ne pregătească vreme dulce la serbarea care vine cu Mine în cetate pentru întâmpinarea zilei de naștere a trâmbiței Mele Verginica și a ridicării spre Tatăl pentru binecuvântare a cărții zidite de voi despre petrecerea Mea vreme de o sută de ani cu trâmbița Mea, cu ea pe pământ, și apoi în cer, și din cer iarăși pe pământ, și toată lucrarea Mea din vremea aceasta până la voi, și iată, Eu voi fi cu voi, și vor fi veniți cu Mine cetele de sfinți și de îngeri și vom întâmpina aici ziua de pomenire a celor adormiți de la început și până azi, și le vom împărți lor masă de pomenire și veți merge cu împărțeală, fiilor, și vom rămâne șapte zile în cetate și vom lucra cu voi pentru întâmpinarea zilei de serbare a trâmbiței Mele și pentru cartea Mea cu ea, fiilor.

Cei care din poporul acestui cuvânt și-au pregătit frumos viața și credința și împlinirea cuvântului Meu de pregătire pentru cei ce vor fi la sfârșit poporul cel rămas lângă Mine și lângă voi, aceia va fi să vină să li se dăruiască lor cartea Mea cu Verginica și să ia parte la serbare în duminica tuturor sfinților, duminica pomenirii nașterii trâmbiței Mele pe pământ acum o sută de ani, iar voi veți sta înaintea Mea cu toată gătirea sărbătorii și vom lucra cu mare frumusețe această serbare, care cere sfială sfântă așa cum cei din cer vor sta în ziua aceea aici, căci cei din cer stau cuprinși de fiori când Eu vin cu ei în cetate și-Mi văd lucrarea cea tainică pe care o port cu voi pe pământ, o, și se apleacă cei din cer înaintea lucrului Meu cu voi, fiilor, și iată, așa ar fi să fie și să stea cei ce au prilejul să ia parte când și când la masa Mea cerească aici cu voi, și să se aplece cu sfială, chiar dacă ei nu văd măreția acestui loc ales de Dumnezeu pentru slava Sa din vremea aceasta.

O, fiilor, era acum minune mare de i s-ar fi dus de mult vestea peste pământ, dacă ar fi putut crede și înțelege cei care au fost ai poporului Meu ce sarcini aveau de purtat cei care s-au apropiat de această mare taină așezată de Dumnezeu pe pământ aici în vremea Mea cu Verginica și în toată vremea apoi până la voi, până azi.

Ca să fii creștin al acestui cuvânt și popor, trebuie să-I stai Domnului aproape și mult aproape, și să-ți dea lucru sfânt să lucrezi pentru Domnul, și ca să ai parte și plată pentru lucrul de care are Domnul nevoie de pe pământ spre El, și numai apoi să te chemi că ești al acestui cuvânt și popor, și nu numai pentru tine să trăiești și să lucrezi dacă ai cunoscut pe Domnul prin acest cuvânt.

Eu, fiilor, sunt îndurerat între voi, iar voi îndurerați în mijlocul acestei turme mici, și sunteți niște păstorași neputincioși și lipsiți de ajutor de pe pământ. Ciobănașii au la turma lor ajutoare și merg cu turma la pășune și au asini de purtat sarcini, și au câini ciobănești de veghe pentru oi și pentru ciobani și merg ei cu turma la pășune veghind peste ea. Eu însă n-am lângă voi și lângă mânuța Mea de fii ajutor de pe pământ, și voi sunteți și păstorași, voi și asini, voi și câini de pază, voi și de adus pășune pentru hrană, o, și sunteți mititei pentru aceste multe sarcini de purtat, iar cei de lângă voi în cetate sunt puținei și neputincioși și ei, și sarcini de purtat sunt multe și în cetate, și pe unde mai este numele cetății din loc în loc cu fii de cercetat și de ajutat sub sarcini, și peste tot e de lucru pentru voi, o, și sunt din cer sarcini de purtat, după cum cere vremea și planul ceresc de peste voi, iar Eu sunt îndurerat că n-am avut sprijin pentru voi de pe pământ, o, și mergem din greu și trebuie să mergem și să tot lucrăm, și vin îngerii de sus și tainic lucrează peste voi de la mijloc și din părți prin cei ce vă sprijinesc pe voi după rostire de cuvânt din cer pentru lucrări de lucrat, iar Eu, Domnul, binecuvintez pentru spor, pentru împlinire, și iată cât de mult vă trebuie pe Dumnezeu cu voi, fiilor! De aceea mereu v-am îndemnat și v-am spus, țineți-Mă aproape binecuvântând și cântând laude Domnului, iubind și lucrând în duhul frăției și purtând sarcini, fiilor, că iată câte minuni avem de lucrat și de așezat pe pământ la vedere pentru duhul mărturisirii, căci Domnul și lucrările Lui trebuiesc mărturisite, o, fiilor.

Așadar, cereți, măi fiilor, cereți întărire din cer peste voi, cereți sfinții și îngerii să stea cu voi în lucru, o, că nu este moarte între cei din cer și sunt vii toți sfinții, și nu vorbiți voi cu morții când Eu vin cu sfinții în cuvânt între voi, și vorbește cerul cu voi, vorbește Domnul și vorbesc sfinții, că este scris în Scripturi despre venirea Mea și spun Scripturile în ele: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi!».

Iată, vin cu sfinții la voi și se unește la voi cer și pământ pentru lucrările Mele cu voi, că tainic scrie în Scripturi despre ceea ce este acum de lucrat din cer pe pământ, și vin Eu cu lucrul împlinirii, fiilor, o, vin Eu și fac Eu, că sunt Făcătorul a toate cele scrise și nescrise încă, și vin să le împlinesc și să le înnoiesc, căci scris este: «Noi le facem pe toate», și iarăși le facem dacă așa este scris.

O, e mult lucrul lui Dumnezeu, dar trebuie împlinit, trebuie să credeți și să vă bizuiți pe Mine, nu pe voi. Voi doar să fiți și să credeți, fiilor, și să lucrați tot timpul și să țineți aproape pe Domnul, pe sfinți și pe îngeri, și să-i puneți la lucru pe cei puțini pe care-i avem, și pe cei care vă stau aproape, o, și așa se împlinesc toate ale Domnului, prin cei puțini și slabi, nu prin cei mulți și mari și puternici, căci aceia nu sunt ai Domnului și sunt ai acestui veac trecător odată cu ei, căci așa trec cei fără Dumnezeu peste viața și pașii vieții lor.

O, fiilor, vom ridica spre Tatăl rugăciune de înviere și de dezlegare de păcate pentru cei adormiți, căci vin la voi peste o săptămână și vor rămâne ei cu Noi până la serbare, o, și multă mângâiere vor lua și multă știre a tainelor lui Dumnezeu pentru cei mântuiți, o, și vom lucra bucurii pentru cei fără bucurii, pentru ei, fiilor, și numai bucurii voiesc să lucrez prin voi între pământ și cer, și de aceea voi să lucrați cu credință și cu iubire, fiilor, și fiecare să simtă lucrul celuilalt, căci voi stați întru ale Domnului pe pământ, și trebuie să fiți ca și cei din cer, ascultători și supuși, frângându-vă voia pentru voia Mea în voi și cu voi, și toate prin credință și purtare aleasă în toată vremea, și lucrul cu dragoste lucrat, ca să vă fie ușoară truda din pricina dragostei cu care lucrați, căci dragostea poate, o, fiilor, nu voi puteți, iar voi știți aceasta, numai că Eu vă amintesc mereu ca un Păstor Care vă ajută să puteți voi.

Vom lucra în ziua strângerii la serbare rugăciuni de dezlegare de sarcini pentru cei plecați de pe pământ după ce au făcut rău și mult rău mersului Meu cu trâmbița Mea și cu voi, și îi vom împăca cu Tatăl, o, fiilor, că dacă nu lucrăm așa, ei rămân sub pedeapsă, o, și e grea această pedeapsă a celor ce au lovit în mersul lui Dumnezeu prin acest cuvânt.

Să ia aminte cei de pe pământ, de peste tot sunt chemați de Dumnezeu să ia aminte bine și să nu stea în calea mersului Meu și a cărții de mărturie a acestui timp de o sută de ani a pregătirii și a trâmbițării Mele peste pământ prin vasele purtătoare de Dumnezeu! Nimeni să nu se încumete să se pună cu Dumnezeu, căci este adevărată venirea Mea cuvânt peste pământ, nu sunt doar basme! Nu e vorbire cu morții, nu e rătăcire. E vremea slavei venirii Mele a doua oară de la Tatăl la oameni, și voiesc să-i cuprind în iubirea cuvântului Meu pe toți de pe pământ, și voiesc să știe toți taina Mea cu țara Mea de azi, cu România Mea, în care Mi-am făcut cort de venire și popor de primire și râu de cuvânt peste mulțimi, apa cea vie ca să bea și să învieze făptura de sub cer, căci așa este scris să se împlinească, și apoi veacul cel nou și fericirile hărăzite pentru cei ce cred și vor crede și se vor închina lui Dumnezeu cu inima și cu credința, căci acestea sunt cele care se dau lui Dumnezeu din om pentru învierea omului, precum este scris de taina învierii, și apoi a vederii descoperite a lucrării lui Dumnezeu și slava ei cea mare apoi.

Așadar, mergi, Ierusalime, mergi, poporul Meu, mergi lucrând cu Domnul Dumnezeul tău veacul cel care vine și rămâne, iar peste o săptămână voi fi cu tine în cetate cu praznic de Rusalii și cu toată așezarea cea frumos gătită a zilei întâlnirii și a petrecerii sfinte după încă șapte zile, așa cum Eu, Domnul, am cuvântat și am așezat serbarea aceasta în cetate, o, fiilor. Amin, amin, amin.

28-05-2023

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării DomnuluiScrieți, fiilor primitori de Dumnezeu, scrieți de la Mine și așezați în cartea sa cuvântul Meu, și pace vouă, o, fiilor, că e zi de praznic sfânt în amintirea înălțării Mele la Tatăl, după ce Mi-am sfârșit lucrarea pentru care venisem să iau trup pe pământ și să răscumpăr de sub pedeapsa păcatului pe omul cel zidit de mâna Mea și pe urmașii lui, o, și scrieți ca să știe cei ce au fost și cei ce sunt și cei ce vor fi, să știe că Eu, Domnul Iisus Hristos, după ce Mi-am pus sufletul și Duhul în mâinile Tatălui Meu am avut de lucru încă, nu-Mi sfârșisem lucrarea, că M-am dus și am bătut la porțile lui satana și l-am înspăimântat când M-a întâlnit, că l-am dat deoparte din calea Mea și am intrat la el și am lucrat eliberarea lui Adam și Eva, și apoi a multor drepți și sfinți și am ieșit cu ei biruitor, și numai apoi M-am dus și Mi-am ridicat trupul din mormânt și am înviat.

O, fiilor, am avut iarăși încă de lucru apoi, că a fost să-Mi dovedesc pe mai departe dumnezeirea Mea și adevărul că Eu sunt Fiul Tatălui și am mai stat încă pe pământ lucrând cu toată puterea cea de la Tatăl dată și Mi-am așezat ucenicii la lucru pe mai departe și le-am lăsat lor ființa Mea sub taina pâinii și a vinului, taina cea din veac ascunsă și neștiută de îngeri, o, și numai apoi M-am așezat lângă Tatăl Meu, numai după ce i-am îmbogățit pe ei cu toate ale Mele pentru ei pe veci, făcându-i săraci de cele vremelnice, care i-ar fi încurcat să fie ai Mei cu totul, căci sărac nu ești, omule, când nu ai de toate, și ești sărac când ai iubirea cea pentru Dumnezeu cu totul, cu sufletul, cu trupul și cu duhul și îți este de ajuns ca să nu pierzi pe Dumnezeu, Care este viața ta pe pământ și viața ta de veci apoi cu El, că dacă pe pământ nu-L ai deplin și îndeajuns, tot la fel Îl vei avea și dincolo de viața de aici.

Iată, fiilor, cei mai săraci sunt cei bogați, cei ce au de toate, cei ce strâng toată viața, ca apoi să le lase una câte una, și nu rămân ei cu nimic pentru vecie, dar cei bogați de Dumnezeu au bucuria cu El pe pământ și în cer, o, și această taină i-am învățat Eu pe ucenicii Mei și i-am lăsat întru ea ca moștenitori ai împărăției cerurilor încă de pe pământ, și apoi Eu M-am așezat pe tronul slavei Tatălui de-a dreapta Lui și petrec cu cei săraci pe pământ, căci ei Mă au pe Mine și le sunt de ajuns, și asta este taina celor ce vin după Mine prin lepădare de sine și cu cruce sfântă, cu viață sfântă ca a Mea, socotind ei moarte tot ceea ce ar putea să-i smulgă de lângă Mine și din viața lor cea de veci, care nu se îmbogățește ca omul pe pământ, și altfel este ea, este cu cele din vecii îmbogățită, căci acolo unde este inima omului acolo este și comoara lui și viața lui, precum este scris.

Așadar, grăind despre această zi de praznic sfânt am spus vouă taina Mea cu ai Mei de pe pământ și așezarea Mea pe tron lângă Tatăl, Stăpânul Cel deplin al fiilor lui Dumnezeu de pe pământ, săraci ei de cele pieritoare și bogați în har lucrător și răsunător prin lucrările lui, așa cum am rămas Eu peste veacuri Fiul Cel din veac al Tatălui Care M-a trimis să-i așez pe cale pe oameni spre cer, spre acasă, bogați încă de aici cu cele cerești, care să-i aștepte la sfârșitul lucrului lor.

Iată, fiilor, ce înseamnă înălțarea! Ea înseamnă rod rămas și împărăția sa apoi întru el, dar lucrarea Mea de pe pământ și până în cer lucrată, n-o înțelege omul, și nici măcar omul creștin. Omul păcătuiește mereu. S-a învățat să păcătuiască omul. El știe despre taina cea din cer pentru om, dar prea puțin dă el să știe, căci omul iubește păcatul și gustul păcatului și se desparte de Dumnezeu pentru păcat. O, ce să-i fac? El zice că nu poate altfel, și are dreptate dacă el este om și atât, dacă el nu este fiul lui Dumnezeu prin iubire.

Nu poți fi fiu al lui Dumnezeu decât prin iubire, omule, căci iubirea îl vindecă de păcat pe om. Nu este cine să-ți spună ție aceasta, dar îți spun Eu, Domnul. Iubirea nu-ți mai lasă vreme să păcătuiești, nu te lasă să mori, decât dacă te desparți de ea pentru ca să faci păcat, pentru ca să-ți faci gustul. Eu însă Îmi așez înaintea Mea un popor și îl învăț să facă voia Mea ca și cei din cer, căci altfel intră omul iar și iar sub păcat, după ce știe că păcatul este moartea lui ori de câte ori se dă de partea păcatului și moare prin păcat.

Cel ce vine după Mine este cel ce nu se mai întoarce spre păcat apoi, iar Eu am suferință grea pentru omul care nu știe să se păstreze în Dumnezeu după ce el se împreunează cu Domnul prin trupul și sângele Domnului, și prin el să aibă omul viață, și pe veci s-o aibă apoi.

Și dacă am grăit despre taina înălțării Mele la sfârșitul lucrului Meu pe pământ acum două mii de ani, iată, fiilor, Ne așezăm cu voi în sfat pentru lucrul întâmpinării marii sărbători de Rusalii și a trâmbiței Mele Verginica, sărbătorită acum aparte în cer și pe pământ în mijlocul poporului cu care să zic că am mai rămas, căci și din ei sunt opriți pe cale la câte o vamă, pe care nu dau s-o treacă, așa cum sufletele nu pot trece de vămi când nu au cu ce despăgubi păcatele făcute pe pământ. Eu însă merg mai departe cu pregătirea poporului rămas și îl îmbărbătez pe calea pe care l-am așezat să împlinească voia Mea toată, cuvântul Meu de peste el, și iată, facem sfat și lucrăm după el, Noi din cer, și voi de pe pământ, și așezăm înaintea Tatălui rodul lucrat prin sfat, fiilor.

Eu voi veni cu sfinții în cete-cete, în zeci de mii precum este scris despre venirea Mea și despre însoțitorii Mei, și vin, fiilor, cu Noi și cei adormiți de la Adam și până la voi, căci voi zi de zi Îmi amintiți de scularea lor, de veșnicia lor cu Mine.

Vom așeza masă de Rusalii, vom sta la masă, dar nu vom strânge masa de întâlnire. Rămânem aici deasupra cetății șapte zile până se împlinește ziua de naștere a trâmbiței Mele Verginica și vom ridica sărbătoarea ei înaintea Tatălui și vom împărți cartea istoriei Mele cu ea, iar la masă va fi petrecerea cea pentru o sută de ani de la nașterea ei pe pământ, o, că e mare, mare, fiilor, taina lucrării Mele cu ea! Tot cerul se miră și stau sfinții uimiți de taina venirii Mele pe pământ a doua oară prin cuvântul Meu izvorât din această piatră prin care Mi-am hrănit un popor vreme de douăzeci și cinci de ani, și M-a ținut această piatră și Mi-a fost ea glas de trâmbiță peste pământ, o, dar tot poporul care a luat cuvântul Meu de pregătire a crezut, dar n-a fost în stare să-L împlinească pe Dumnezeu în el creștinul acestui cuvânt, ci doar se bucura și credea, dar nu l-am putut urca treaptă cu treaptă spre slava Mea cu el. Eu însă Mi-am scris istoria cuvântului Meu și a trâmbiței Mele și a celor ce au suferit o vreme lângă ea pe drumul Meu cel plin de lei și de lupi atâta vreme cât am trâmbițat din acest caval al glasului Meu, căci ea a venit apoi la cer, și s-a întors înapoi așa cum am proorocit că va fi cu ea, căci sfinții așa lucrează, fiilor, se întorc și lucrează din cer pentru oameni, iar lucrarea lui Verginica a fost cea mai mare față de toți ceilalți sfinți, căci Eu am stat în ea și Eu grăiam, nu ea grăia, și n-a mai fost până la ea Domnul cuvântând peste pământ atât de mult, o, n-a mai fost, fiilor, de la începutul timpului și până la Verginica Mea, n-a mai fost o lucrare a Domnului la fel cu aceasta, o, și e mare Verginica în cer, dar cine citește în cuvântul Meu prin ea, și nu înțelege taina Mea, n-am ce să mai fac mai mult pentru mintea omului și pentru credința lui apoi și pentru viața lui cu Dumnezeu, după ce atâta vreme am grăit peste un popor cuvântul Meu cel de pe urmă, și mai ales acum când strig peste popoare și peste împărați și merg peste tot cu slava cuvântului Meu care curge peste cetate și se împarte în brațe peste tot pământul, că se apropie ziua slavei Mele și trebuie să fiu gata cu vestirea cea nouă, cu dragostea Mea cea de la sfârșit de timp, o, și nu poate încă omul ce vreau Eu să poată el, căci el are gusturi, are lucrul său, are ale sale ca și cei de acum două mii de ani care n-au avut vreme să Mă cunoască, să Mă primească, să Mă creadă că pentru ei am venit, și iată, tot timpul de sub cer nu poate omul cu Dumnezeu în lucru așa cum am Eu îngerii în lucru pe care-l am de lucrat și pe care îl lucrez cu îngerii și cu sfinții, căci omul are lucrările lui, și doare la Dumnezeu nedragostea omului, nepăsarea lui de țara cea de sus, și care așteaptă tainic cetățeni în ea, cu masă pusă, cu bucurii și cu frumuseți netrecătoare, și încă Eu, Domnul, stau față în față cu nepăsarea omului, care doar crede cuvântul Meu și atât.

Dar acum, fiilor, am făcut sfat și lucrăm așa, Noi cu voi, și voi cu Noi, iar lângă voi am trezit la lucru cu grabă pe servii care s-au așezat să se alăture pregătirii sărbătorii și a simbolurilor care vor grăi în timp despre această mare sărbătoare a cerului pe pământ, căci am trezit lucrători cu iubire și lucrează ei în slujba Mea cu grabă, și am întocmit cartea trâmbiței Mele, și apoi crucea de pe deal înnoită, și altă cruce aici în grădină, o, și veșminte noi pentru sărbătoare, cu care voi vă veți găti frumos, regește, fiilor, și apoi bucuria plăcută cerului pe masa de serbare și creștini împlinitori la masă cu cei din cer, cu toată pregătirea și simbolurile de la serbare.

Iar Eu, Domnul, binecuvintez și însoțesc cu bunuri cerești pe cei alăturați vouă pentru zidirea cea frumoasă a zilei de serbare, și pace vouă, fiilor, și pacea Mea și lor, celor ce cu sârg stau acum în slujba Mea alături cu voi ca să le pregătim pe toate, iar Eu să binecuvintez peste tot!

Vă dau puteri, vă dau iubire, vă dau din cer, fiilor, și vom lucra după sfatul făcut acum, iar ceea ce mai este de știut, mai vin și mai stăm în sfat de cuvânt și de întâlnire prin cuvânt.

Acum sărbătorim aici în cetate amintirea înălțării Mele la Tatăl și ne împărțim bucurii și nădejde și ne dăm unii altora puteri sfinte, căci puterile cerești și îngerești sunt în slujba voastră acum.

Și binecuvântarea Mea poate, fiilor, și pace vouă sub binecuvântarea Mea! Pace vouă, pace vouă, pace vouă, o, fiilor! Amin, amin, amin.

25-05-2023

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Sfintele Paști, a SamarinenceiPace vouă, fiilor! Pace peste cetatea Mea cu voi! Ne adunăm la fântâna întâlnirii și depănăm amintiri și le scriem, și Se face Domnul munte de cuvânt pe pământ. Cuvântul lui Dumnezeu grăit și scris în vremea aceasta este cea mai mare bogăție, cea mai de preț comoară pe care o are acum pământul și neamul român, dar și poporul care Mă primește și Mă poartă cuvânt peste pământ, e tot o comoară și e o mare bogăție în mijlocul acestui pământ și neam, și toate ale Domnului sunt taine de neînțeles, sunt trăiri sfinte între pământ și cer, și se fac ființe cerești aceste clipe sfinte petrecute de Domnul și de sfinții Lui pe pământ aici, și crește cerul cel nou pe pământ, căci din cuvânt se fac toate, cerul cel nou și pământul cel nou și omul cel nou și raiul și veșnicia și toate câte vor mângâia între cele ce vor rămâne, și va fi doar mângâiere de neînchipuit, și nu se suie la mintea omului tot ceea ce Domnul pregătește și împodobește pentru cei care vor moșteni bogățiile cerești, și iată, fiilor, pe pământul român crește muntele de cuvânt al lui Dumnezeu, și toate se zidesc prin cuvânt, și așa se împlinesc cele scrise în Scripturi, și trebuie credință să fie, și apoi Domnul cuvântând și împlinind.

O, fiilor, Eu, Domnul, vă mulțumesc pentru credința voastră în venirea Mea cuvânt peste pământ. Eu, fiilor, stau aplecat înaintea jertfei inimii voastre, căci voi Mi-ați dat popas pe pământ, în vreme ce toți, toți Mă prigonesc și Mă uită și nu-Mi dau dreptul să fiu în viața lor cu voia Mea. Se aud tot timpul cuvintele mărturisitoare de credință, dar fără viață în ele când omul care merge la biserică și spune unele după altele cuvintele care-l mărturisesc pe el creștin al credinței când el spune: «Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie», sau când spune: «Fie, Tată, voia Ta pe pământ ca și în cer». Când înveți pe de rost cuvinte pentru Dumnezeu și le spui din obișnuință, o, ce putere de împlinire pot avea ele pentru tine dacă nu le împlinești pe pământ, ca să-ți strângi bogăție de viață veșnică pentru veacul care vine, pentru ca să rămână el?

O, fiilor, Se scrie Dumnezeu pe pământ în vremea Mea cu voi. Tresaltă facerea toată și strânge mângâiere și împarte iubirea lui Dumnezeu și dorul de veșnicie, și vă am pe voi împărțitori ai mângâierii care se naște din cuvântul Meu adunat și scris și împărțit de voi, fiilor. Binecuvântată să fie petrecerea Mea cu voi, ca și cea din ziua aceasta, căci sunt venit la voi cu sfinții, și între ei samarineanca, mărturisitoarea lui Hristos acum două mii de ani la fântâna lui Israel, și în cetatea ei apoi, iar Eu am scris-o în ceruri pe ea, căci ea M-a scris pe pământ și înaintea mai-marilor pământului, o, și se mângâie ea în ziua aceasta aici cu voi, la fântâna care-i poartă numele, fântâna samarinencei, locul pe care l-am împodobit apoi cu casă și ogradă, și se cheamă acest loc întâlnirea Mea cu omul, fântâna și casa și grădina întâlnirii. Ce frumos, o, ce frumos fiilor! Dar azi nu las mult cuvânt, căci voi sunteți cuprinși în zorul lucrărilor date de Mine să le purtați și să le împliniți, că iată, încă ce vă spun:

Binecuvântat să fie începutul pregătirii sărbătorii pe care o vom așeza în grădina Mea cu voi ca să vin cu sfinții, fiilor, dar și cu lumea celor adormiți, pentru pomenirea lor treaptă cu treaptă spre înviere, căci neamul creștinesc de pe pământ poartă spre cer duhul credinței prin care spune: «Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie», și iată, cei adormiți fi-va mai întâi să învieze, și numai apoi cade perdeaua și vin la vedere cele schimbate, cele nestricăcioase, fiilor, precum este scris.

Așadar, nu stăm cu mult cuvânt în ziua aceasta. Eu sunt aici cu sărbătoarea de azi, și se mângâie însoțitorii Mei cerești, și se mângâie samarineanca și tot neamul ei cel creștinesc după Evanghelia Mea cu ea, o, și e mare mângâierea celor ce M-au mărturisit pe Mine pe pământ, și au ei parte la moștenirea Mea cu voi aici, fiilor.

Binecuvântare iar și iar așez peste duhurile și trupurile voastre și pentru tot lucrul cel de pregătire a sărbătorii celei mari, căci vom deschide cartea istoriei Mele cu trâmbița Mea Verginica și se va vesti peste pământ mersul Meu cel greu, dar și frumos prin greu în vremea acestei lucrări de cuvânt izvorât din gura Mea aici, și împărțit peste pământ apoi!

Lucrați cu pace, fiilor. Nu uitați să fiți ușori și frumoși prin duhul păcii și al dragostei de Dumnezeu. Nu uitați de asemănarea voastră cu Mine. Eu sunt blând și smerit cu inima, nu uitați, o, fiilor.

Binecuvântate să fie toate lucrările pe care le veți ridica spre cer în vremea cea de până la sărbătoarea care vine și se așează aici spre mărturia ei! Cereți în rugăciune cu credință în ea împlinirea lucrărilor care se așează spre slava sărbătorii Mele cu voi și cu sfinții aici, fiilor. Toate se zidesc prin cuvânt și prin duhul credinței care se împlinește. Eu grăiesc cu omul după credința lui, după puterea lui de credință, iar voi fiți una în duhul credinței care poate pentru tot ceea ce zidește Domnul între voi și cu voi, fiilor.

Voi mai sta cu voi în cuvânt pentru mersul pregătirii sărbătorii care vine și se așează și se mărturisește apoi. Iar acum pace vouă și odihnă vouă după tot lucrul pentru care voi trudiți! Și apoi iarăși, pace vouă pentru altă trudă, pentru fiecare lucrare a Mea cu voi, tot și toate în duhul păcii și al iubirii de sus cu voi, o, fiilor! Amin, amin, amin.

14-05-2023