Cuvântul lui Dumnezeu

... Multe minuni s-au făcut când eram în trup şi multe minuni se vor săvârşi când voi sfârşi, că şi morţii voiesc să iasă să mărturisească această lucrare dumnezeiască. Mulţi au fost vii pe pământ şi nu au crezut, dar acum plâng cu suspine de cele ce aud de la Mine. Nu acest trup pe care-l vedeţi în faţă este Domnul. Duhul Care S-a coborât este Domnul Iisus. Astăzi vorbesc la cei mai mici de la piept. Mai târziu voi vorbi şi celor din împărăţii.

... O, iubite frate, nu toţi creştinii au avut ce au avut cei doisprezece. Nu şi cei şaptezeci de sfinţi apostoli au avut ce au avut cei doisprezece. Ei s-au încrezut în ce le-au spus cei doisprezece. Aşa şi voi, luaţi din această învăţătură de la cei doisprezece şi nu veţi avea rană pe voi dacă veţi avea credinţă. Tu eşti sugarul de la pieptul lui Avraam. O, părinte Avraam, miluieşte-i pe toţi şi primeşte-i şi pe ei!

... Puţin, puţin şi nu mai vin, şi rămâne cine a luat din acest aluat, rămâne de lucrat. A sosit Semănătorul să semene ogorul, dar puţină recoltă a luat din tot ogorul, că iată, toată Apocalipsa am sfârşit, şi tu, frate, n-ai văzut.

... De ce te dai înapoi, creştine? La Mine nu mai este moarte. De ce nu vrei să vii? că toate vor fi pe mâna ta. Ah, ce dulceaţă! Ah, ce plăcere duhovnicească! Plăcerea pământească putrezeşte, şi la sfârşit vei lua iarăşi trupul şi cu el vei rămâne. Domnul Iisus Hristos doreşte să fiţi una cu toţii, să fiţi un cămin.

... Copilaşii Mei, vorbesc prin gura acestei fiinţe. Fiţi treji şi nu-L judecaţi pe Dumnezeu, căci cine judecă, judecat va fi, şi dacă nu va mai fi această fiinţă, Dumnezeu va grăi prin rămurică de copac, va grăi prin piatră, dar nu uita că pământul se vindecă prin suferinţă. Dumnezeu a făcut această lucrare să fie veşnic lângă tine, că mulţi creştini zic: „Dacă Dumnezeu lucrează de atâţia ani de zile prin această fiinţă, de ce mai are suferinţă?”.

... O, creştine, nu ştii tu ce este la Mine. Vine cineva: „Vreau să vorbesc cu Domnul”. O, tată, dacă se poate, iar dacă nu, întoarce-te mulţumit, dar nu obliga. Fii mulţumit, tată, că aceasta nu e alimentară. Până nu vine din partea Mea, de unde să-ţi dea?

... De ce predicatorul şi proorocul nu e preţuit în casa sa, în familia sa? De ce? Pentru că e vremea când se scoală doi împotriva a trei, şi trei împotriva a doi; şi curvia, şi toate celelalte, dar mai întâi şi mai întâi este invidia, care a făcut ţăndări poporul Meu, căci tot din invidie, din creştinii Mei de azi îi vor vinde pe predicatori şi pe trâmbiţa Mea.

... Fiilor, cea mai bună rugăciune este rugăciunea de noapte, când dorm toate şi toţi. Alungă somnul de la tine şi roagă-te şi din ce te apasă, nu numai din carte. Să te rogi pentru toate, şi pentru morţii cei care nu au pe nimeni să se roage pentru ei, şi pentru cei împuşcaţi, şi pentru cei spânzuraţi, şi pentru cei înecaţi, şi pentru cei fără lumânare plecaţi.

... Creştine, nu are voie nimeni să ia hrană în traista sa cât o sta în coliba ta.

... Cereţi binecuvântare de la Domnul, că vor veni duhurile necurate şi vor spune că sunt de la Mine. Cine nu este de la Mine, acela nu crede în lucrarea dumnezeiască şi şade în acest loc ca un străin.

... Aveam un număr mare de preoţi care mult iubeau credinţa şi oiţa Mea, dar acum au fost ameninţaţi cu suferinţă, să se lepede, şi pe mulţi i-au ucis şi i-au omorât, iar cei care au mai rămas, le-au plătit să tacă şi i-au înveşmântat în haina lui antichrist.

... Creştine, nu e în inima ta ceva care sminteşte? Nu e în casa ta lucru împotriva Mea? Nu ai tu obiecte împotriva Mea? Nu ai tu lucruri ascunse în inima ta? Fiule, nu sluji demonului, cu crucea la gât, şi nu ţine crucea la întuneric.

... Iată, tată, ce am binecuvântat Eu: un Lucifer am binecuvântat Eu. Unul la început, şi unul la sfârşit, că iată ce face Gheorghe Chivulescu de la preoţie.

29-08-1979